Perycentrum – punkt na orbicie ciała niebieskiego okrążającego dany obiekt, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia ciała do tego obiektu. Nazwa konkretnego perycentrum zależy od ciała okrążanego i pochodzi od greckiej, wzgl. łacińskiej nazwy tego ciała.
Ciało okrążane Nazwa punktu
największego zliżenia
Ziemia perygeum
Księżyc peryselenium
Słońce peryhelium
gwiazda peryastron
Jowisz peryjowium
Saturn perysaturnium

Analogiczne nazwy mają również punkty największego oddalenia czyli apocentrum.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.