Perspektywa – określenie powszechnie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych sztukach wizualnych w stosunku do konstrukcji obrazu powstałego w wyniku rzutu środkowego. Jest to specyficzny sposób przedstawienia trójwymiarowej przestrzeni na płaszyźnie, odpowiadający w przybliżeniu obrazowi przestrzeni jaki tworzy oko ludzkie.
Istotą perspektywy jest rzutowanie wszystkich punktów przestrzeni na płaszczyznę lub inną powierzchnię, względem pewnego punktu zwanego środkiem perspektywy. Taki sposób przedstawienia powoduje powstawanie obrazu, w którym (oprócz pewnych specyficznych sytuacji) nie zostają zachowane prawdziwe wymiary i kąty w przestrzeni. Obraz ulega deformacji - charakterystyczne jest "zmiejszanie się" na obrazie przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem się od punktu obserwacji. Linie równoległe do siebie w perspektywie stają się zbieżne i spotykają się w pewnym teoretycznym punkcie. Konstrukcja perspektywy w rysunku i malarstwie opiera się właśnie na stosowaniu tzw. punktów zbiegu, które pozwalają wyznaczyć prawidłowy kształt przedstawianych obiektów. Perspektywa jest najczęściej używanym i najbardziej naturalnym dla człowieka sposobem odwzorowania przestrzeni na płaskiej powierzchni.

W języku matematycznym

Jesli mamy współrzędne punktu \[(x_{\operatorname{3D}},y_{\operatorname{3D}},z_{\operatorname{3D}}) \] w trójwymiarowym układzie prostokątnym, można łatwo obliczyć współrzędne \[(x_{\operatorname{2D}},y_{\operatorname{2D}}) \] jego rzutu perspektywicznego na płaszczyznę korzystając ze wzoru:
\[\begin{matrix}x_{\operatorname{2D}}=\frac{x_{\operatorname{3D}}}{z_{\operatorname{3D}}}\\ \\y_{\operatorname{2D}}=\frac{y_{\operatorname{3D}}}{z_{\operatorname{3D}}}\end{matrix} \]
Można także rzutować perspektywicznie obiekty o większej liczbie wymiarów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.