Percepcja podprogowa (subliminalna) - teoria, głosząca, że bodźce zbyt słabe, aby zostały uświadomione są przetwarzane na poziomie nieświadomym, zapamiętywane i wpływają na przetwarzanie innych bodźców. Podobnie niektórzy uczeni uważają, że bodźce odbierane podczas snu są przetwarzane w podobny sposób. Niekiedy uważa się, że takie słabe bodźce nie powodując świadomej refleksji, czynią nas bezbronnych, gdyż nie możemy się obronić przed zawartą w przekazie sugestią. W efekcie sugestia ta mogłaby być traktowana jako własną myśl, lub zalążek pomysłu bądź pragnienia, podobnie jak w przypadku sugestii hipnotycznej.
Reklama podprogowa (subliminalna) (zwana inaczej sugestią podprogową)
Polega ona na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z poleceniem lub napisem reklamowanej firmy lub jej produktu, np. Jedz popcorn! Ta pojedyncza klatka jest - przy normalnym tempie nadawania filmu - niezauważalna dla ludzkiego oka, ale rejestrowana przez mózg.
Przeprowadzone badania dowiodły, że siła przekonywania takiego przekazu jest podobno bardzo duża, aczkolwiek zdania na ten temat są podzielone.
Polska ratyfikowała konwencję o Telewizji Transgranicznej, która zakazuje perswazji poza świadomością widza, dlatego techniki reklamowe oddziałujące na podświadomość (chodzi tu głównie o reklamę telewizyjną i kinową) są zakazane.

Zobacz w internecie: Reklama podprogowa - fakt czy artefakt?
Ustawa z 9 lipca 1990 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej (DzU 1995, nr 32, poz. 160) i ustawa z 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek do ww. Konwencji (DzU 2000, nr 70, poz. 817).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.