Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna (podgląd zawartości)

Dział pedagogiki zajmujący się osobami w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i w wieku dojrzałym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. .
Wyniki wyszukiwań związane z "Pedagogika_specjalna"
wyników 1