Peczora (ros. печора) - rzeka w europejskiej części Rosji płynąca przez Republikę Komi oraz przez Nieniecki Okręg Autonomiczny. Jej źródła znajdują się na Północnym Uralu w Peczorsko-Iłyckim Rezerwacie. Po przepłynięciu 1810 km wpada do Morza Barentsa. Jej główne dopływy to: Usa i Iżma, dorzecze ma łączna powierzchnię 322 tys. km², rzeka przepływa przez Troicko-Peczorsk, Peczorę i Narjan Mar. Zamarza na 8 miesięcy w roku.
Rzeką odbywa się spław drewna, statki dopływają tylko do miasta Narjan Mar, wzdłuż niej znajdują się złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.