Paweł_z_Tarsu -
Paweł z Tarsu, Szaweł, Saul (urodzony ok. 8 roku n.e. w Tarsie (Cylicja), zmarł po 61 r.), święty, apostoł, misjonarz i teolog żydowski.
Urodzony w środowisku żydowskiej diaspory, która w tym rejonie stykała się z kulturą hellenistyczną. Pochodził z rodziny mającej obywatelstwo rzymskie. Początkowo był faryzeuszem i zwalczał chrześcijan, w drodze do Damaszku ok. roku 36 dokonała się jego konwersja religijna, stał się wyznawcą Jezusa. Często jest uważany za twórcę i organizatora chrześcijaństwa, propagował jego oderwanie się od judaizmu. Podróżował w latach 45-64 (lub 67), kiedy założył wiele gmin chrześcijańskich między innymi w Azji Mniejszej, Grecji, na Cyprze czy w Macedonii.
Został aresztowany przez Rzymian ok. roku 60 i przewieziony do Rzymu. Tradycja chrześcijańska mówi, że Paweł z Tarsu został ścięty w Rzymie za czasów prześladowań chrześcijan przez Nerona.
Jedynym źródłami informacji o jego życiu i działalności jest Biblia, a dokładniej ta jej część, która nazywa się Nowym Testamentem, a konkretnie księgi nazwane Dzieje Apostolskie i 14 Listów Pawła: Badacze potwierdzają autentyczność tylko siedmiu listów: I Listu do Tesaloniczan, I i II Listu do Koryntian, Listu do Galatów, Listu do Filipian, Listu do Filemona, Listu do Rzymian. Trzy listy zwane "deuterpaulina": II List do Tesaloniczan, List do Kolosan, List do Efezjan, przypisywane są jego uczniom, kolejne trzy zwane "pasterskimi": I i II List do Tymoteusza, List do Tytusa, prawdopodobnie zostały napisane dużo później.
Poza tymi listami przez wiele lat przypisywano Pawłowi także i inne pisma: 3 List do Koryntian - który jest częścią apokryfu "Dzieje Pawła", List do Laodycejczyków i 6 listów Pawła do Seneki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.