Parachora to wielkość fizykochemiczna, określająca objętość cząsteczkową cieczy. Jest niezależna od temperatury w szerokim zakresie temperatur. Zależy natomiast od budowy cząsteczki i jest wielkością addytywną - może być otrzymana poprzez dodanie do siebie udziałów pochodzących od atomów i rodzajów i ilości wiązań chemicznych pomiędzy nimi (np.: dla etenu będą to cztery udziały od atomów wodoru, dwa od atomu węgla, czery od wiązania węgiel - wodór i jeden od wiązania podwójnego węgiel - węgiel). Parachora zależy od napięcia powierzchniowego cieczy:
\[\mathcal{P}=\frac{M\cdot\sigma^{1/4}}{\rho -\rho_{0}} \lefts^{-1/2}\cdot m^{3}\cdot mol^{-3}\right \]
gdzie \[\mathcal{P} \] - parachora, \[M \] - masa cząsteczkowa substancji, \[\sigma \] - napięcie powierzchniowe, \[\rho \] - gęstość cieczy, \[\rho_{0} \] - gęstość pary pozostającej w równowadze z cieczą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.