Błogosławiony Pius IX, Giovanni Maria Mastai Feretti (13 maja 1792, Senigaglia - 7 lutego 1878, Watykan) - papież od 1846 roku. Sprawował ten urząd 11559 dni.
Był zwolennikiem scentralizowanego Kościoła i przeciwnikiem ruchów narodowych w Państwie Kościelnym. Sprzeciwiał się zjednoczeniu Włoch - po przyłączeniu Rzymu do Włoch ogłosił się "więźniem Watykanu". Zaraz gdy armia papieska odbiła ziemie państwa watykańskiego rozkazał zlikwidować wszystkich przywódców rodzącej się republiki wraz z przywódcą Powstania Sabaudzkiego Giuseppe Garibaldim na czele. Konserwatywne poglądy Piusa IX wyraziły się m.in. w dogmacie o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny (ogłoszonym w 1854 bullą Ineffabilis Deus (Niewysłowiony Bóg)), potępieniu w encyklice Quanta cura rozdziału Kościoła od państwa, laickiego nauczania i wolności prasy i sumienia. W encyklice Syllabus errorum wskazał 80 błędnych tez, m.in. fałszywy ekumenizm, który bywa obecny także w dzisiejszych czasach. W czasie I Soboru Watykańskiego ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych, potępił też Kulturkampf w Niemczech. Oficjalnie potępił powstanie styczniowe w Polsce. Zmarl w Watykanie po chorobie.
3 września 2000 ogłoszony przez Jana Pawła II błogosławionym. Proces kanonizacyjny w toku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.