Papież_Leon_X -
- Leon X
Papież Leon X - Giovanni de' Medici (ur. 11 grudnia 1475 we Florencji, zm. 1 grudnia 1521). Papieżem był od 11 marca 1513 do śmierci w 1521. Młodszy syn władcy Florencji Wawrzyńca Wspaniałego de' Medici. Kardynałem został w wieku 17 lat. W młodości wiele podróżował i stykał się z wybitnymi osobistościami swojej epoki.
Był, podobnie jak jego poprzednik Juliusz II, człowiekiem wykształconym i mecenasem sztuki. Za jego pontyfikatu wciąż trwały prace przy dekoracji Kaplicy Sykstyńskiej. Zatrudniał najświetniejszych artystów, jak Michał Anioł, Rafael Santi, Donato Bramante.
Zawiódł natomiast Leon X nadzieje zwolenników kościelnej reformy, która miała się dokonać podczas Soboru Laterańskiego V. Sobór ten, otwarty 1513 jeszcze przez Juliusza II nie przyniósł żadnych istotnych owoców i zakończył się potępieniem przez Leona X koncyliaryzmu. Papież był krytykowany dodatkowo za luksusy, nepotyzm i przepych, jakim się otaczał. Taki stan rzeczy spowodował do powstania na dworze papieskim silnej opozycji wewnętrznej, próbowano nawet papieża otruć.
Za czasów Leona X doszło do znamiennego w skutki wystąpienia reformatora kościoła, Marcina Lutra. W 1515 Leon X wznowił rozpisane na początku wieku przez Juliusza II odpusty, z których dochody przeznaczone były na budowę nowej Bazyliki świętego Piotra. Odpusty te wzbudziły dyskusje - jako szczególnie kontrowersyjny odbierany był zwłaszcza fakt, że Albrecht Brandendurski, arcybiskup Magdeburga, arcybiskup Moguncji oraz biskup Halberstadt w jednej osobie, który kupił sobie te urzędy kościelne za pieniądze i musiał był w tym celu zaciągnąć kredyt wysokości 29 000 guldenów reńskich w złocie, teraz dostał od Leona X dochody z kazań odpustowych w celu zwrócenia bankowi Fuggerów zaciągniętej pożyczki. Wzbudziło to reakcję Lutra, z którego tezami papież nie chciał jednak dyskutować. W 1519 Luter zakwestionował magisterium papieża i wyłożył naukę reformacyjną. Leon X odpowiedział na to 15 czerwca 1520 bullą Exsurge, Domine... ("Powstań, Panie, bo dzik pustoszy winnice..."), w którym zagroził Lutrowi ekskomuniką. Ponieważ Luter publicznie spalił papieską bullę, został ekskomunikowany 3 stycznia 1521. W tym samym roku 1 grudnia papież zmarł, nie zdając sobie prawdopodobnie sprawy z doniosłości Reformacji i wpływu, jaki wywrze nauka Lutra na dzieje Kościoła.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.