Padaczka (inaczej epilepsja) - choroba o złożonej, różnej etiologii cechującą się pojawianiem się napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wskutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych.

Epileptologia

Padaczka jest powszechną chorobą, dotkniętych jest nią ok. 1% ludzi w Polsce (ok. 400 tys.). Co ważne – padaczka jest chorobą ludzi młodych. W 80% ujawnia się przed 20 rokiem życia.

Rodzaje napadów padaczkowych (podział Gastaut)

 1. Padaczki uogólnione
  1. pierwotnie uogólnione
  2. wtórnie uogólnione
  3. nie określone uogólnione
 2. Padaczki częściowe
 3. Padaczki nie sklasyfikowane

Padaczki uogólnione

 • napady nieświadomości
 • napady miokloniczne
 • napady atoniczne
 • napady (pierwtnie/wtórnie) uogólnione toniczno-kloniczne (grand mal)

Padaczki częściowe

 • napady częściowe proste
 • napady częściowe złożone

Padaczki związane z wiekiem

 • zespół Westa
 • zespół Lenoxa
 • piknolepsja
 • padaczka Rolanda

Napady ogniskowe objawowe

 • padaczka skroniowa
 • padaczka czołowa
 • padaczka ciemieniowa
 • padaczka potyliczna
 • padaczka Kożewnikowa

Padaczki o określonej etiologii

 • padaczka w guzach mózgu
 • padaczka poudarowa
 • padaczka alkoholowa
 • padaczka poinfekcyjna
 • padaczka po kraniotomii

Stan padaczkowy

Powtarzające się jeden za drugim napady padaczkowe, bez odzyskania przytomności. Są stanem zagrożenia, życia. Występują bez uchwytnej przyczyny lub po zmianie, odstawieniu nagłym leków, w trakcie infekcji u chorego z epilepsją, itp. Chory zagrożony jest m.in. obrzękiem mózgu, obrzękiem płuc, hipertermią.

Przyczyna padaczki i napadów padaczkowych

Przyczyn padaczki może być wiele:
 1. przyczyny genetyczne – niektórzy ludzie mają większa predyspozycję do padaczki niż inni.
 2. urazy mózgu – wiele zmian, występujących w trakcie bezpośrednich reakcji kompensacyjnych może przyczynić się do wystąpienia drgawek. Ponadto istnieje hipoteza, że blizna glejowa powstała po urazach mózgu jest czynnikiem indukującym powstawanie ogniska padaczkowego.
 3. bodźce świetlne – częstokroć zdarza się, że bodźce świetlne (np. z gry komputerowej, naturalne migotanie ekranu komputera, oglądanie słońca przez drzewa w trakcie jazdy samochodem, dyskoteka, itp.) powodują napad padaczkowy. Często gwałtowne wyjście z ciemnego miejsca na mocne światło słoneczne może przyczynić się do napadu.
 4. zmiany hormonalne – do napadu mogą przyczynić się wahania hormonalne związane z menstruacją
 5. zmiana aktywności falowej mózgu – padaczka może pojawiać się w okolicach przejścia od snu do czuwania i na odwrót.
 6. stany gorączkowe
 7. stan fizjologiczny organizmu
  1. niedotlenienie
  2. zmniejszona zawartość CO2 we krwi,
  3. niedocukrzenie,
  4. niewydolność adrenergiczna,
  5. zwiększony poziom progesteronu,
  6. zaburzenia wodno-elektrolitowe,
 8. zmęczenie i brak snu

Leczenie

Leczenie padaczki opiera się na kilku podstawowych zasadach:
 • zawsze jeżeli to tylko możliwe stosowaniemonoterapii (politerapia w przypadku niemożliwości kontroli pojedynczym lekiem)
 • wdrażanie leczenia - wprowadzanie leku powoli, aż do uzyskania odpowiedniej dawki
 • odstawienie leczenia - powoli zmniejszając dawkę
 • zmiana leków - na zakładkę, powoli odstawiając jeden i powoli wprowadzając drugi
 • leczenie długotrwałe
 • stosowanie odpowowiedniego leku do konkretnego rodzaju napadu
 • stosowanieodpowiednio dużej dawki leku
 • monitorowanie stężenia leku w surowicy - w niektórych przypadkach
Leki pierwszego rzutu:
 • napady pierwotnie uogólnione - kwas walproinowy
 • napady wtórnie uogólnione - karbamazepina
 • napady częściowe - karbamazepina
 • zespół Westa - sterydy, ACTH
 • padaczka Rolanda - karbamazepina
Leczenie napadu padaczkowego:
 • 10 mg diazepamu powoli i.v. lub 2 mg klonazepamu i.v., tlen
 • jeżeli napady nie ustępują - powtórzenie dawki, tlen
 • jeżeli napady nie ustępują - 20 mg diazepamu i.v. oraz fenytoina 15 mg/kg i.v. (do drugiej żyły nie szybciej niż 50 mg/kg), 40% glukoza, kokarboksylaza, tlen
 • jeżeli napady nie ustępują - diazepam 100 mg we wlewie kroplowym w 500 mg glukozy (40ml/h) i.v.
 • jeżeli napady nie ustępują - możliwe zastosowanie innych leków - fenobarbital, lidokaina, klometiazol
 • jeżeli napady nie ustępują - narkoza
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.