Pabianice, miasto powiatowe w województwie łódzkim, w zespole miejskim Łodzi; ok. 75 tys. mieszkańców. Obszar miasta wynosi 32,9 km2 i charakteryzuje się wydłużeniem w kierunku równoleżnikowym.
Pabianice rozciągają się na obszarze równinnym. Najniższy punkt miasta położony jest nad rzeką Dobrzynką, przy północnej granicy Pabianic i wynosi 174 m n.p.m. Natomiast najwyższy punkt w mieście zlokalizowany jest na południe od lasu miejskiego i wynosi 203 m n.p.m. Miasto graniczy z Łodzią oraz gminami Dobroń, Ksawerów, Pabianice i Rzgów.
br />

Historia

Przemysł

Okres nowego rozwoju gospodarczego po roku 1989 w znacznym stopniu zmienił strukturę własnościową zakładów przemysłowych w Pabianicach. Tereny produkcyjne po nacjonalizacji przemysłu w Polsce po II wojnie światowej, stały się własnością skarbu państwa lub spółdzielni zajmujących się produkcją. Obecnie jednak zdecydowana większość przedsiębiorstw produkcyjnych w Pabianicach należy do prywatnych inwestorów.
Zmiany ustroju polityczno – gospodarczego nie wpłynęły jednak na lokalizację terenów przemysłowych w Pabianicach. W roku 2003 nieomal cała działalność produkcyjna odbywała się nadal na obszarach powstałych, zorganizowanych i zagospodarowanych w poprzednich okresach kształtowania przemysłu w mieście. W dalszym ciągu kumulują się one w trzech głównych strefach:
 • Stara dzielnica przemysłowa
 • Nowa dzielnica przemysłowa
 • Obszary przy linii kolejowej
Przejście z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową spowodowało, że wiele zakładów przemysłowych w Pabianicach podupadło a liczne przedsiębiorstwa zlikwidowano.
Kryzys zakładów przemysłowych w Pabianicach potwierdza malejąca powierzchnia zajmowana przez tereny przemysłowe, które pod koniec lat 80 – tych XX wieku obejmowały obszar 158 ha. W roku 2003 powierzchnia terenów produkcyjnych zmalała już do 136 ha. Mimo malejącego odsetka obszarów zajmowanych przez tą formę użytkowania, tereny przemysłowe nadal odgrywają dużą rolę w organizacji przestrzeni miejskiej Pabianic. Spowodowane jest to urozmaiconą strukturą gałęziową pabianickiego przemysłu.
Mimo upadku wielu zakładów przemysłowych, obecnie nadal zarysowana jest w mieście dominacja przemysłu lekkiego. Jednak ważne miejsce w strukturze gałęziowej zajmują: przemysł chemiczny, spożywczy oraz elektromaszynowy. Taka różnorodność gałęziowa spowodowała, że przemysł pabianicki nie popadł w stan głębokiego kryzysu.
Bardzo radykalne zmiany zaszły również w strukturze wielkościowej zakładów przemysłowych w Pabianicach. W roku 1989 w mieście funkcjonowało około 180 państwowych i spółdzielczych zakładów przemysłowych, w których pracowało około 30 tys. osób.
W 2003 roku w Pabianicach działało około 2200 przedsiębiorstw. Podmioty te zatrudniały łącznie 12 tysięcy pracowników.
Struktura gałęziowa przemysłu Pabianic w 2003 r.
 • przemysł lekki 27%
 • przemysł chemiczny 19%
 • przemysł spożywczy 16%
 • przemysł elektromaszynowy 13%
 • przemysł drzewny 7%
 • pozostałe gałęzie 18%

Turystyka

Edukacja

Znani pabianiczanie

 • Maksymilian Kolbe - uczył się i wychowywał w Pabianicach, w kościele św. Mateusza objawiła mu się Matka Boska
 • Bogumił i Beniamin Krusche - wielcy przemysłowcy pabianiccy
 • Karol Ender - wielki przemysłowiec pabianicki
 • Rudolf Kindler - wielki przemysłowiec pabianicki
 • Henryk Debich - dyrygent
 • Karol Nicze - pianista
 • Teresa Wojtaszek - gwiazda nowojorskiej Metropolitan Opera
 • Irena Zarzycka - przedwojenna królowa romansów, autorka "Dzikuski"
 • Sławomir Łuczyński - satyryk
 • Zenon Porzucek - satyryk
 • Zbigniew Libera - plastyk
 • Jadwiga Wajsówna - olimpijka
 • Paweł Janas - obecny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej
 • Piotr Nowak - były reprezentant reprezentacji Polski w piłce nożnej, jej kapitan, obecnie trener klubu DC United - obecnego mistrza USA
 • Bohdan Bejzekatolicki biskup pomocniczy łódzki
 • Kazimierz Olejnik - zastępca prokuratora generalnego
 • Janusz Tomaszewski - wicepremier
 • Anita Błochowiak - polityk
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.