Państwowe Gospodarstwo Rolne - forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1945-1991; duże gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.
Gospodarstwa takie tworzone były głównie na bazie poniemieckich majątków na ziemiach północnych i zachodnich. Niska efektywność pracy, nadmiernie rozbudowane świadczenia socjalne na rzecz pracowników i w wielu przypadkach fatalne zarządzanie powodowały niewielką produktywność i deficyt pokrywany z dotacji państwowych. Po przejściu na gospodarkę rynkową większość PGR-ów zbankrutowała, a ich majątek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), przez spółki pracownicze lub sprzedany indywidualnym rolnikom.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.