Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTKraj) - powstałe w 1906 roku z inicjatywy m.in. Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, Zygmunta Glogera i innych. Powstało w Warszawie, a swoim zasięgiem obejmowało zabór rosyjski. Jednym z głównych jego celów było ukazywanie piękna ziemi polskiej oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie Polski. Towarzystwo wielką wagę przywiązywało do wychowywania młodzieży. Liczne grono działaczy społecznych (wśród nich m.in. Mieczysław Orłowicz) podjęło się roli przewodników i wychowawców.
PTKraj prowadziło działalność popularyzatorską, wydawniczą i turystyczną. W szczególności Towarzystwo oranizowało i prowadziło muzea krajoznawcze, m.in. w Nowogrodzie nad Narwią, Sandomierzu, Suwałkach, Łowiczu i Warc. Ich zbiory gromadzone były przez członków PTKraj z danego terenu.
Towarzystwo wydawało przewodniki, informatory i pocztówki, a także (od 1910 roku) rocznik krajoznawczy Ziemia. Publikowali w nim m.in. Ludwik Krzywicki, Wacław Nałkowski, Eugeniusz Romer, Ludomir Sawicki.
Pierwsze schronisko PTKraj powstało w Świętej Katarzynie, u podnóża Łysicy w Górach Świętokrzyskich. Kolejne powstawały na atrakcyjnych turystycznie nizinnych obszarach kraju.
Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości towarzystwo objęło działalnością cały kraj. Powstawały liczne oddziały i koła.
W dniu 16 grudnia 1950 roku, w Warszawie, na wspólnym zjeździe z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zostało rozwiązane. Dzień później, 17 grudnia zostało powołane Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które przejęło majątek obu Towarzystw oraz jest kontynuatorem ich tradycji.
Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Krajoznawcze powstało również w III RP, w 1993 roku. Obecnie ma status organizacji pożytku publicznego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.