p.p.m. - czasem zapisywane bez kropek - ppm
  • ang. part per million = "części na milion"; określenie stosowane podobnie jak procent (części na sto) lub promil (części na tysiąc), tylko oznaczające 1/1000000 część całości. Często stosowane w chemii, farmacji i fizyce;
  • skrót używany w geografii do określenia terminu "pod poziomem morza" lub "poniżej poziomu morza", czyli poniżej umownej granicy 0 m, na której znajduje się przyjęty poziom morza.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.