Pływ kwadraturowy (pływ minimalny) – zjawisko pływowe powstające, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Oddziaływania grawitacyjne Księżyca i Słońca działają wówczas na Ziemię pod kątem prostym, czyli z najbardziej przeciwdziałających kierunków, skutkiem czego występujące na Ziemi pływy morskie są minimalne. Zjawisko to występuje dwa razy w miesiącu synodycznym: z końcem pierwszej i trzeciej kwadry Księżyca.
Odwrotnością pływu kwadraturowego jest pływ syzygijny (maksymalny) mający miejsce również dwa razy w miesiącu synodycznym, a występuje on, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce leżą w jednej linii prostej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.