Płock miasto w centralnej Polsce w województwie mazowieckim położone nad środkową Wisłą w odległości 738 km od jej źródeł i 319 km od jej ujścia do Bałtyku.
br />

Opis miasta

Płock leży nad szeroką na około 8 km doliną Wisły, w zasięgu zbiornika wodnego utworzonego zaporą we Włocławku, na styku 2 makroregionów: prawobrzeżnego Pojezierza Dobrzyńskiego oraz położonej na lewym brzegu rzeki strefy Kotliny Płockiej. Klimat lokalny charakteryzuje się najniższą w Polsce sumą opadów (ok. 600 mm rocznie), przeciętnymi temperaturami stycznia -4, a lipca +18 stopni Celsjusza.
Miasto zajmuje powierzchnię 8 805 ha, z liczbą mieszkańców wynoszącą 128,145 (2003\12\31). Główna część miasta położona jest na wysokim, prawym brzegu Wisły (wysokość skarpy około 50 m), lewobrzeżny Płock to dzielnica Radziwie.
Barwy miasta - żółto-niebieskie z czerwonym szlakiem w środku ustalone w 1938 roku przez Radę Miejską nawiązują swoją kolorystyką do barw dawnego munduru województwa ustanowionego przez Sejm Polski w 1776 roku dla Województwa Płockiego.

Historia Płocka

 • do X w. regionalny ośrodek kultu pogańskiego na obecnym Wzgórzu Tumskim
 • w X w. wybudowano warowny gródek książęcy
 • około 1009 r. sprowadzono do Płocka benedyktynów
 • w 1031 r. gród został zniszczony przez ruską wyprawę Jarosława i Mścisława Włodzimierzowiczów
 • 1037-1047 - Płock był stolicą samodzielnego państwa Masława, wojewody Mieszka II
 • w 1075 r. założono biskupstwo mazowieckie, później nazwane płockim z siedzibą w Płocku, pierwszym biskupem był Marek
 • 1079-1138 - Płock był stolicą państwa za panowania Władysława I Hermana i Bolesława Krzywoustego
 • w XII w. po raz pierwszy w dokumentach łacińskich pojawia się nazwa "Płock"
 • w latach 1130-1144 na Wzgórzu Zamkowym zostaje wybudowana katedra romańska wzniesiona przez biskupa Aleksandra Mallonne
 • w 1138 umiera Bolesław Krzywousty, Płock stał się stolicą dzielnicy mazowieckiej i siedzibą książąt mazowieckich
 • w 1177 r. po raz pierwszy wybita została moneta płocka
 • w 1180 r. przy kolegiacie św. Michała powstała szkoła elementarna, która jako jedyna z powstałych w średniowieczu działa do dzisiejszego dnia (obecnie jako Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego-popularna "Małachowianka")
 • w 1237 miasto uzyskało przywilej lokacyjny na prawie polskim
 • w 1255 potwierdzono i rozszerzono przywileje miejskie przez Księcia Ziemowita I
 • w 1262 r. spaleniu ulega zamek i miasto - najazd Litwinów i Rusinów pod wodzą Mendoga
 • w 1286 r. kolejne spalenie Płocka przez Litwinów i Rusinów
 • w 1325 r. spalenie Płocka przez rycerstwo małopolskie pod wodzą Władysława Łokietka
 • w 1329 r. Płock oblężony przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka i mistrza krzyżackiego Wernera - Płock lennem czeskim
 • 1351-1370 Płock pod zwierzchnością Kazimierza Wielkiego, powstają fortyfikacje miejskie oraz nowy gotycki zamek
 • w 1405 r. księżna Aleksandra, siostra króla Władysława Jagiełły, a żona księcia Ziemowita IV funduje szpitał św. Trójcy (funkcjonujący do dzisiejszego dnia)
 • w 1410 r. Płock stanowi główną bazę zaopatrzeniową wojsk polskich w czasie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim
 • w 1435 r. ponowienie przywileju miejskiego (prawo chełmińskie) przez księcia Władysława I
 • w 1495r. śmierć ostatniego księcia płockiego, Janusza II i przyłączenie księstwa płockiego do Korony - miasto zostaje stolicą województwa i starostwa płockiego
 • w 1496 r. miasto uzyskuje przywilej budowy wodociągów
 • w 1511 r. wielki pożar niszczy miasto i zamek
 • w 1529 r. starostwo płockie przechodzi w ręce królowej Bony
 • w 1532 r. osunięcie skarpy wiślanej niszczy część zabudowań zamkowych
 • w 1534 r. burmistrz Jan Alantsee buduje wodociągi miejskie
 • w 1564 r. liczba budynków w mieście wzrosła do 600, dorównując liczbie domów ówczesnej Warszawy
 • w 1603 r. wielka epidemia zabija ponad 2 tysiące mieszkańców
 • w 1616 r. spłonęło ponad 70% miasta
 • w 1625 r. kolejna epidemia zabija 2 tysiące mieszkańców
 • w 1657 r. - zniszczenie Płocka przez wojska szwedzkie
 • w 1705 r. - kolejne zniszczenie miasta w czasie wojny północnej
 • 1793-1816 po II rozbiorze Polski miasto pod okupacją pruską staje się siedzibą władz kamery i regencji
 • 1803-1816 rozebranie murów obronnych i bram miejskich
 • w 1806r. wojska francuskie w Płocku
 • w 1807r. Płock zostaje stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim, prefektem zostaje Rajmund Rembieliński
 • w 1811 r. założenie teatru w budynku dawnego kościoła św. Trójcy
 • w 1815 r. Płock zostaje miastem wojewódzkim w Królestwie Polskim
 • w 1820 r. założono Towarzysto Naukowe Płockie, TNP
 • w 1824 r. wydano pierwsze płockie czasopismo "Dziedzilia - czyli Pamiętnik Płocki"
 • w 1825 r. car Aleksander I odwiedza Płock
 • 1824-1827 Jakub Kubicki wznosi klasycystyczny budynek ratusza płockiego
 • w 1831 r. w płockim Ratuszu obraduje ostatnia sesja sejmu powstańczego Królestwa Polskiego.
 • w 1837 r. Płock staje się stolicą guberni
 • 1836-1839 budowa mostu łyżwowego na Wiśle
 • w 1846r. uruchomienie żeglugi parowej na Wiśle
 • w 1869 r. uruchomiono Szkołę Niedzielno-Handlową (jedna z pierwszych szkół zawodowych na obszarze Polski) - obecnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego
 • w 1869 r. zorganizowanie spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców "Zgoda", jednej z pierwszych spółdzielni na ziemiach polskich
 • 18-19 sierpnia 1920 r. Bohaterska obrona mieszkańców Płocka przed nawałą Rosyjską podczas wojny - polsko bolszewickiej.
 • 10 kwietnia 1921 r. Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko - bolszewickiej.
 • 1937-1938 budowa stałego mostu drogowo-kolejowego na Wiśle.
 • 1939 włączenie miasta w granice III Rzeszy jako siedziby powiatu w rejencji ciechanowskiej, przemianowanie Płocka na Schröttersburg
 • 1945 - wyzwolenie miasta przez Wojsko Polskie i armię czerwoną, początek władzy ludowej w Płocku, ciepło przyjętej przez mieszkańców
 • 1975 - miasto staje się siedzibą województwa, powstają nowe drogi, sklepy, autostrady, zakłady przemysłowe; miasto rozbudowuje się, znaczący wzrost liczby mieszkańców
 • 1999 - Płock zdegradowany do siedziby powiatu w województwie mazowieckim
 • 2002 - rozpoczyna się budowa drugiej przeprawy mostowej - najdłuższego mostu wantowego w Polsce, będącego zaczątkiem nowego układu komunikacyjnego miasta

Edukacja

 • Politechnika Warszawska - Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Punkt Konsultacyjny
 • Uniwersytet Warszawski - Punkt Konsultacyjny
 • Wyższe Seminarium Duchowne
 • Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.