Półwysep Kolski - półwysep w Rosji oblany wodami Morza Białego i Barentsa o powierzchni 100 tys.km². Jego południowa część przecina koło podbiegunowe północne.
Na połwyspie koło miasta Zapolarnyj znajduje się najgłebszy na świecie odwiert (SG 3). Odwiert wykonywano od roku 1970-1992 i wynosi on 12262 m.
Wybrzeża są słabo urozmaicone. Jest zbudowany z granitów, gnejsów i łupków krystalicznych, w jego zachodniej części znajduje się masyw Chibiny (1 191 m n.p.m.), w części południowej nizina przykryta osadami polodowcowymi.
Przez półwysep przepływają liczne zasobne w energię rzeki:
  • Ponoj, Warzuga, Umba, Jokanga
znajdują się tam także jeziora:
  • Imandra, Umboziero, Ławoziero.
W południowej i środkowej części bagna. Południe półwyspu porasta tajga sosnowo-świerkowa, środek i południe tundra.
Bogate złoża surowców mineralnych: W portach Półwyspu Kolskiego nagromadzenie przeznaczonych do złomowania podwodnych okrętów o napędzie atomowym (ze względu na brak wagonów do przewozu odpadów nuklearnych do zakładów przetwarzania na Uralu); pomoc finansowa Finlandii na poprawę bezpieczeństwa i ochronę środowiska.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.