Osobowość zależna - zaburzenie osobowości, w którym występuje przesadna potrzeba bycia pod opieką, która prowadzi do zachowań nacechowanych uległością oraz strachem przed opuszczeniem.

Kryteria diagnostyczne ICD-10

  1. dozwalanie innym na przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje
  2. podporządkowywanie potrzeb potrzebom innych
  3. niechęć do stawiania wymagań osobom, od których jest się zależnym
  4. obawa przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie wynikająca z osamotnienia, powodujące dyskomfort
  5. obawa przed opuszczeniem
  6. ograniczona zdolność podejmowania decyzji bez radzenia się innych
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.