Osobowość paranoiczna (paranoidalna) - zaburzenie osobowości, w którym występuje chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy.

Kryteria diagnostyczne ICD-10

  1. wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie
  2. tendencja przeżywania długotrwale przykrości
  3. podejrzliwość, ujmowanie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych
  4. sztywne poczucie własnych praw
  5. podejrzenia dotyczące wierności
  6. przecenianie własnego znaczenia
  7. pochłonięcie wyjaśnieniami wydarzeń
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.