Orygenes (ok. 185-254) był współczesnym Plotynowi filozofem i teologiem. Razem z nim pobierał nauki u Amoniusza Sakkasa. Był zhellenizowanym chrześcijaninem, dążył do wyrażenia myśli chrześcijańskiej pojęciami filozofii greckiej. Przeważały u niego wpływy platońskie.
We wstręcie do własnej cielesności posunął się jeszcze dalej niż Plotyn. Legenda głosi, że kazał się wykastrować. Potępiony przez synod aleksandryjski, został w 232 roku usunięty z Aleksandrii. Osiadł w Cezarei, gdzie założył własną szkołę filozoficzną. Zaliczany jest do pisarzy starochrześcijańskich.
Główne dzieła:
  • Peri archon - O zasadach (220-230)
  • Kata Kelsou - Przeciw Celsusowi (246-248)
Zobacz też:
Ojcowie Kościoła
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.