Orogeneza kaledońska - ruchy górotwórcze trwające od końca prekambru po wczesny dewon. Największe nasilenie osiągnęły w sylurze. W wyniku fałdowania kaledońskiego powstały góry zwane kaledonidami. Zaliczamy do nich:
Orogen kaledoński powstał w wyniku zamknięcia oceanu Japetus. W sylurze doszło do kolizji kontynentu Bałtyki z Laurentią w wyniku czego powstał superkontynent Laurameryka (inaczej Laurussia), wchodzący obecnie w skład Ameryki Północnej, Europy i Grenlandii.
Orogeneza kaledońska w Polsce:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.