Orogeneza alpejska - okres fałdowania, w czasie którego doszło do powstania górotworu alpejskiego. Rozpoczęła się 230 mln lat temu i trwa nadal, przy czym główna faza fałdowań przypada na trzeciorzęd. Doprowadziła do wypiętrzenia Alp, Karpat, Pirenejów, Apeninów, Atlasu, Kordylierów, Andów, Himalajów i Kaukazu
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.