Orkiestra symfoniczna - zespół instrumentalny przeznaczony do wykonywania wielkich dzieł muzycznych symfonii, koncertów, oper i baletów w czasie koncertów w teatrach muzycznych i na otwartym powietrzu. Orkiestra symfoniczna powstała w XVII wieku. Orkiestra symfoniczna nigdy nie uzyskała ustalonego składu. Jej konfiguracja i liczebność ulega stałej ewolucji. Orkiestra symfoniczna kierowana jest przez dyrygenta
Początkowo orkiestra symfoniczna składała się z kwintetu smyczkowego połączonego z kwintetem dętym w podwójnej obsadzie oraz kotłów. Zainicjowało to trójdzielność orkiestry, w której instrumenty podzielone są na trzy grupy instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte i instrumenty perkusyjne.
W ciągu wieków orkiestra symfoniczna ulegała stopniowej rozbudowie. Dołączana nowe instrumenty lub zwielokrotniano należące już do niej. Wagnerowska orkiestra w Bayreuth liczyła 116 osób. Współcześnie istnieje tendencja do ograniczenia wielkości orkiestry symfonicznej, a co za tym idzie powrotu do korzeni muzyki symfonicznej.
Najczęściej spotykanym składem orkiestry symfonicznej jest (wytłuszczono instrumenty najczęściej spotykane). Listę podano w kolejności w jakiej instrumenty pokazywane są w partyturze:
 


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.