Organizowanie, jako element zarządzania, obejmuje strategię organizacji i wszystkie jej cele.
Funkcja zarządzania potencjałem społecznym: rekrutacja i selekcja uczestników organizacji, ich nagradzanie, karanie i rozwój.
Podejścia do realizacji tej funkcji: model SITA (selekcja najlepszych), model kapitału ludzkiego.
Funkcje planowania personelu: redukcja kosztów personalnych i społecznych, optymalizacja zasobu wiedzy i kompetencji, określenie kompetencji, ciągłość uczestnictwa, opracowanie i stosowanie odpowiednich kryteriów oceny i narzędzi pomiaru.
Elementy systemu personalnego: obsada, ocenianie, wynagrodzenie, kształcenie i rozwój.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.