Opus Dei (łac. Dzieło Boże) - prałatura personalna Kościoła katolickiego. Powstała w Madrycie, 2 października 1928 roku (za pontyfikatu papieża Piusa XI), z inicjatywy św. Josemarii Escrivá de Balaguera.
Opus Dei, po polsku Dzieło Boże, to hierarchiczna instytucja Kościoła katolickiego, której celem jest wnoszenie wkładu w jego ewangelizacyjną misję. Zmierza ono do rozpowszechniania głębokiej świadomości powszechnego powołania do świętości i uświęcającej wartości codziennej pracy.
Początkowo Opus Dei działało w Hiszpanii jako pobożne stowarzyszenie erygowane przez biskupa Madrytu. Od 16 stycznia 1950 uzyskało akceptację Stolicy Apostolskiej (Pius XII) wraz z powstałym w 1943 roku "Stowarzyszeniem Kapłańskim pod wezwaniem Św. Krzyża", związanym z Opus Dei. Jan Paweł II w 1982 zmienił status Opus Dei z instytutu świeckich na prałaturę personalną.

Założenia prałatury Opus Dei

  • propagowanie idei odnowy religijnej
  • animowanie życia modlitewnego ludzi świeckich
  • rozszerzanie wśród świeckich wiedzy teologicznej
  • propagowanie pracy i apostolstwa jako drogi do świętości
Do założeń działania Opus Dei należy także wierność papiestwu. Członkowie Opus Dei, w większości (98%) osoby świeckie, realizując swoje zawodowe i rodzinne obowiązki działają na własną odpowiedzialność z zachowaniem autonomii przynależnej laikatowi. Dotyczy to także wyborów w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej. Opus Dei zajmuje się wyłącznie ich formacją doktrynalną i ascetyczną. Prałatura nie tworzy, ani nie kieruje świecką działalnością jej członków inspirując jedynie rozwój życia religijnego jej członków. Opus Dei ma ok. 85 tys. członków w 60 krajach.

Prałaci Opus Dei

Członkowie Opus Dei znani są przede wszystkim jako katolicy ortodoksyjni i zaangażowani duchowo. Dzielą się na numerari, czyli celibatariuszy (w tym także kapłani) oraz supernumerari - osoby świeckie i mogące założyć rodzinę. Stosunkowo najwięcej emocji wzbudzają praktyki ascetyczne w Opus Dei.
Św. Josemaria kładł duży nacisk na dotkliwe umartwianie ciała, mające na celu uwznioslenie modlitwy i umacnianie mistycznej więzi z Bogiem. Niektórzy mistycy należący do Dzieła odczuwają nawet szczególna pociechę w doznawaniu oczyszczającego bólu i jednoczeniu się w męce z Chrystusem. "Ból jest dobry" - tak brzmiało motto księdza Escrivy. Najważniejszym z założeń Opus Dei jest świadomość tego, że pierwotnym powołaniem każdego człowieka, który przychodzi na świat, jest powołanie do świętości. W momencie Chrztu Świętego Bóg nakłada na nas cudowny przywilej i obowiązek dążenia do stanu świętosci. Ci z katolików, którzy przyjęli to radosne wyzwanie zostają wypełniającymi Dzieło Boże, starając się tym samym być godnymi Jego ojcostwa. Dzieło (człowiek), które swoim życiem dąży do uświęcenia za sprawą łaski Bożej daje jednocześnie wyraz największej miłości i wdzięczności za darowane życie i możliwość przebywania z Nim.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.