Opakowanie - zewnętrzna warstwa, która służy jako zabezpieczenie towaru w trakcie transportu i przechowywania, a także pełni często rolę narzędzia marketingowego, zachęcającego swoim estetycznym wyglądem do nabycia towaru.
w towaroznawstwie wyróżnia się trzy podstawowe funkcje opakowania:
  1. techniczną - umożliwiającą dystrybucję, konsumpcję oraz ochronę produktu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych
  2. ekonomiczną - obejmującą relację kosztów wytworzenia opakowania do kosztów wytworzenia towaru
  3. estetyczno-marketingową - stanowiącą wartość estetyczną opakowania i mającą zachęcać do nabycia danego towaru.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.