Ontario
Prowincjonalne symbole Ontario
Motto: Ut Incepit Fidelis Sic Permanet
(jak zaczął być wiernym, tak i pozostaje)
StolicaToronto
Powierzchnia

 - Całkowita
 - % wód śródlądowych


1 076 395 km²
14,7%
Ludność
 - Stan z roku 2001
 - gęstość zaludnienia


11 874 400
12,94/km²
Akces do Konfederacji
 - Rak
 - Jako

1867
pierwsza
Strefa czasowa UTC -5
Informacja pocztowa
skrót pocztowy
pierwsza litera kodu pocztowego
 
ON
K,L,M,N,P
Kody telofoniczne 416, 519, 613, 705, 807, 905
ISO 3166-2CA-ON
Reprezentacja
w parlamencie federalnym

 Przedstawicieli w Izbie Gmin
 Przedstawiciele w Senacie
 

103
24
PremierDalton McGuinty
Gubernator PorucznikJames K. Bartleman
Oficjalne symbole prowincjonalne
Kwiattrillium grandiflorum
Minerałametyst
DrzewoPinus strobus Linnaeus
PtakGavia immer

Ontario - prowincja Kanady. Ontario jest najludniejszą i najprężniejszą ekonomicznie częścią Kanady. W granicach Ontario znajduje się stolica Kanady Ottawa, największe miasto Kanady Toronto, a także największa aglomeracja miejska tzw. Golden Horseshoe.

Struktura polityczna Ontario

Głową prowincji, a zarazem przedstawicielem korony jest Gubernator Porucznik .
Ontario jest częścią konfederacji Kanadyjskiej. Zgodnie ze strukturą polityczną ma swój własny Parlament oraz Rząd prowincjonalny.

Rząd Ontario

W skład gabinetu premiera Ontario wchodzą następujące ministerstwa i komitety:
Ministry of Agriculture and Food - ministerstwo rolnictwa
Ministry of Attorney General - prokurator generalny
Ministry of Citizenship - ministerstwo obywatelstwa
Ministry of Community, Family and Children's Services - ministerstwo spraw socjalnych
Ministry of Consumer and Business Services - ministerstwo rynku
Ministry of Culture - ministerstwo kultury
Ministry of Education - ministerstwo edukacji
Ministry of Energy - ministerstwo energetyki
Ministry of Enterprise, Opportunity and Innovation - ministerstwo gospodarki
Ministry of Environment - ministerstwo ochrony środowiska
Ministry of Finance - ministerstwo finansów
Ministry of Francophone Affairs - ministerstwo do spraw Frankofonów
Ministry of Health and Long-Term Care - ministerstwo zdrowia
Ministry of Intergovernmental Affairs - ministerstwo kontaktów międzyrządowych
Ministry of Labour - ministerstwo pracy
Management Board Secretariat
Ministry of Municipal Affairs and Housing - ministerstwo gospodarki mieszkaniowej
Ministry of Native Affairs Secretariat - ministerstwo do spraw Indian
Ministry of Natural Resources - ministerstwo zasobów naturalnych
Ministry of Northern Development and Mines - ministerstwo górnictwa i rozwoju terytoriów północnych
Ministry of Public Safety and Security - ministerstwo bezpieczeństwa publicznego
Seniors' Secretariat
Ministry of Tourism and Recreation - ministerstwo turystyki
Ministry of Training, Colleges and Universities - ministerstwo szkolnictwa wyższego
Ministry of Transportation - ministerstwo transportu
Women's Directorate

Premier

Premier Ontario jest szefem rządu prowincjonalnego w prowincji. Posiada on bardzo szerokie uprawnienia, pozwalające prowadzić skuteczne rządy, jeśli tylko ma zapewnione poparcie w parlamencie. Premierem zostaje lider partii zdobywającej większość w parlamencie. Jeśli z jakiś powodów, w czasie trwania sesji parlamentu przewodniczący rządzącej partii zostaje zmieniony, następuje automatyczna zmiana na stanowisku premiera prowincji.

Parlament Ontario

Parlament Ontario jest ciałem ustawodawczym dla prowincji Ontario. Zasiada w nim 130 deputowanych Members of Provincial Parliament w skrócie MPP.
W obecnym 38 Parlamencie Ontario zasiadają przedstawiciele następujących partii:

Podział administracyjny Ontario

Ontario podzielone jest na trzy rodzaje jednostek administracyjnych:
 • Regiony - Region - występują w gęsto zaludnionych i silnie zurbanizowanych obszarach południowego Ontario.
 • Hrabstwa - County - występują w słabiej zurbanizowanych i rzadziej zaludnionych obszarach południowego Ontario.
 • Okręgi - District - występują w słabo zurbanizowanych i bardzo rzadko zaludnionych obszarów północnego Ontario.
Te z kolei mogą dzielić się na następujące jednostki samorządowe:
 • Miasta - samorządy posiadające prawa miejskie. Większe miasta posiadają status City podczas gdy mniejsze na ogół status Town. Niektóre miasta będące częścią hrabstwa mogą mieć status miasta wydzielonego.
 • Okręgi miejskie - Township obszary nie posiadające wyraźnego centrum, zwykle składające się z luźno ze sobą związanych farm, innych jednostek gospodarczych i mieszkalnych. Posiadają takie same prawa samorządowe jak miasta (Town).
 • Wsie - Village lub Ham - obszary rolnicze zawierające pewną ilość farm, innych jednostek gospodarczych i mieszkalnych, w których możliwe jest wyróżnienie pewnego centrum.
Różnica pomiędzy wsią a okręgiem miejskim może zasadzać się na kryterium czysto historycznym.
Pełną listę wszystkich jednostek samorządowych Ontario zawiera:
Podział administracyjny Ontario

Geografia Ontario

Ontario od północy graniczy z Zatoką Hudsona od zachodu z prowincją Manitobą, od wschodu z prowincją Quebec i od południa z stanami USA - Minnesota, Michigan, Ohio, Pensylwania i Nowy Jork. Większa część granicy z USA to granica wodna przebiegająca przez jeziora: Górne, Huron, Erie i Ontario oraz rzeki Niagara i św. Wawrzyńca. Południowa część granicy z prowincją Quebec przebiega wzdłuż rzeki Ottawa, północna część jest linią prostą. Granica z prowincją Manitobą składa się z dwóch prostych odcinków.

Ukształtowanie terenu

Ontario dzieli się na trzy regiony geograficzne:
 • Dolina Wielkich Jezior i Dolina Rzeki św. Wawrzyńca: Stanowi południową część prowincji. Gęsto zaludniona i silnie zurbanizowana. Okolica nizinna, przecinana licznymi morenami. Wzdłuż południka 81°W przecięta jest uskokiem Bruce. Południowy jego kraniec tworzy Wodospad Niagara, a północny Półwysep Bruce, wcinający się z Zatokę Georgian. Na tym terenie leży większość wielkich ośrodków miejskich Ontario. Przede wszystkim olbrzymia aglomeracja Golden Horseshue oraz inne większe miasta takie jak: London, Windsor, Peterborough i Kingston.
 • Tarcza Kanadyjska: silnie pofałdowana wyżyna pełna skalistych wzgórz, wąwozów, usiana niewielkimi jeziorami i poprzecinana strumieniami i drobnymi rzekami. Teren silnie zalesiony. Ważniejszymi miastami na tym obszarze są Kenora, Thunder Bay, Soult Ste. Marie, Sudbury, North Bay i Timmins.
 • Nizina Zatoki Hudsona: Nizinny pas ziemi wokół wybrzeży Zatoki Hudsona o szerokości 100 do 300 km. Bagnisty, z licznymi rzekami i strumieniami wpadającymi do zatoki.

Wody śródlądowe

Do największych zbiorników wodnych należą Wielkie Jeziora. W granicach Ontario znajdują się częściowo Ontario , od którego prowincja bierze swoją nazwę, Erie , Huron i Jezioro Górne. Oprócz tych w granicach Ontario znajduje się szereg mniejszych, lecz ciągle znacznych jezior: Nippigon, Nippissing i Simcoe oraz tysiące małych i średnich jezior. Cała powierzchnia Ontario poprzecinana jest tysiącami rzek, strumieni i potoków. Do znacznych rzek należą: Rzeka św. Wawrzyńca, Ottawa Albany

Klimat

Klimat w Ontario zależy od położenia równoleżnikowego. Na północy panuje kontynentalny klimat ze srogimi zimami i gorącymi latami. W południowym Ontario panuje znacznie łagodniejszy klimat. Zimy są zwykle długie ze średnimi temperaturami -6°C. W mroźne dni, gdy wieją silne północne wiatry temperatury osiągają -30°C, przy czym odczuwane są jak -40°C. Bliskość jezior przez dłuższy czas utrzymujących wyższą temperaturę powoduje obfitość opadów śniegu. Po krótkiej i kapryśnej wiośnie następuje upalne lato. Gdy wieją południowe wiatry, przynoszą z sobą gorące i wilgotne powietrze z nad Zatoki Meksykańskiej . Wilgotność powietrza w takich okresach sięga 100%. Zdecydowanie najbardziej umiarkowanym okresem jest początek jesieni tzw. Indian summer (indiańskie lato), trwający przez wrzesień i październik. Potem następuje krótki okres szarugi, który przechodzi w zimę. Roczne opady wahają się od 864 mm na południu do 508 mm na północy.

Zasoby naturalne

W Ontario znajdują się znaczne pokłady miedzi , niklu , cynku, złota , platyny oraz nie eksploatowane już zasoby uran. Ważnym bogactwem Ontario są olbrzymie zasoby drewna oraz wody pitnej.

Gospodarka Ontario

Ontario jest najprężniejszą ekonomicznie prowincją Kanady. W Ontario wytwarzane jest 41% produktu narodowego. Stąd pochodzi też 60% eksportu, głównie do USA.
Głównymi gałęziami ontaryjskiej gospodarki są:
 • Przemysł wytwórczy - przemysł maszynowy, w tym samochodowy, produkty elektroniczne, maszyny dla przemysły spożywczego, wyroby hutnicze, wyroby przemysłu chemicznego.
 • Rolnictwo - ponad połowa ziemi uprawnej w Ontario mieści się w I klasie jakości, stąd też rolnictwo ontaryjskie cechuje się bardzo wysoką wydajnością. Głównymi produktami rolnymi są: zboża, kukurydza, soja, owoce i warzywa, a także hodowla zwierząt.
 • Przemysł wydobywczy i leśny - Ontario zawiera 17% całego areału leśnego Kanady, co przekłada się na 2% całych zasobów światowych. W leśnictwie zatrudnionych jest niemal 90,000 a przemysł drzewny przynosi 15 miliardów rocznej sprzedaży. Racjonalna gospodarka leśna prowadzi do utrzymania, a nawet zwiększania się areału lasów. północne rejony Ontario bogate są także w złoża mineralne. W okolicach Sudbury znajdują się najbogatsze w świecie złoża niklu i miedzi. W Ontario znajdują się także intensywnie eksploatowane złoża złota, platyny oraz cynku.
 • Usługi finansowe - istotny sektor ekonomii zatrudniający ponad 200,000 pracowników. W Toronto znajdują się siedziby wszystkich wielkich banków kanadyjskich. W Toronto, przy Bay Street mieści się Giełda Torontońska Toronto Stock Exchange.
 • Przemysł wysokich technologii - W Ontario znajduje się wiele przedsiębiorstw rozwijających najwyższą technologię w dziedzinach medycyny, komunikacji i techniki komputerowej.
 • Przemysł rozrywkowy i turystyczny - Toronto, często nazywane "Hollywoodem Północy" daje scenerię dla dużej ilości filmów kanadyjskiej i amerykańskiej produkcji. działa w tym mieście także wiele teatrów i galerii. Ważną gałęzią ekonomii jest turystyka (

Historia Ontario

Paragraf o historii Ontario zostanie napisany w późniejszym terminie.

Polonia i poloniki w Ontario

Jednym z pierwszych polskich osiedli w Ontario była wieś Wilno leżąca w hrabstwie Renfrew, około 300 km na północ od miasta Peterborough. Rozległe tereny, na których leży Wilno, zwane są "Kaszubami", ze względu na cechy środowiskowe przypominające polskie Kaszuby. Ciągle znajduje się tam wiele polskich farm oraz domów letniskowych. Na "Kaszubach" mają miejsce obozy harcerstwa polskiego w Kanadzie.
Duża część z ponad 800 tysięcy Polaków zamieszkujących Kanadę skupia się w Ontario, a ściślej w południowej części tej prowincji. Największe skupiska Polaków znajdują się w miastach aglomeracji Golden Horseshoe, a w szczególności w Toronto, Brampton i Mississauga. W tym ostatnim mieście co piąty mieszkaniec jest Polakiem, aczkolwiek nie można wyróżnić polskiej dzielnicy w tym mieście. Znajdują się w nim także dwie parafie polskie: św. Maksymiliana Kolbe i św. Eugeniusza de Mazenot (w budowie) oraz Centrum Kulturalne im. Jana Pawła II. W Toronto tradycyjnie polską okolicą są tereny wzdłuż osi ulicy Roncesvelle Avenue, które były terenem osiedlania się polskich emigrantów już w latach dwudziestych XX wieku. Przy tej ulicy znajduje się polska parafia św. Kazimierza - St. Kazimir Church, główny odział polskiego banku St. Kazimir - St. Stanislau Parishes Credit Union, dom seniora Copernicus Lodge oraz mnogość polskich sklepów i innych przedsiębiorstw. Na południowym krańcu ulicy, na miniaturowym skwerze znajduje się pomnik katyński.
W Toronto istnieje także inna polska parafia św. Stanisława - St. Stanislau Church.
Ulica Roncesvelle powoli zaczyna tracić swój polski charakter na rzecz przybyszów z Azji, podczas gdy bogacący się Polacy wybierają do zamieszkania bogate przedmieścia lub miasta otaczające Toronto.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.