Oligarchia (gr., dosłownie: rządy nielicznych) - ustrój polityczny, w którym władzę sprawowała wąska grupa społeczeństwa – najzamożniejsi. Typowa dla starożytnej Grecji.
Polis greckim, w którym panowała oligarchia była Sparta. Na czele państwa stało dwóch królów, do końca VI w. dowodzili oni wspólnie wojskiem, potem tylko pojedynczo ruszali na wyprawy. Władza ich jednak dość wcześnie została ograniczona rzecz Geruzja i 5 eforów. Pelioci i periojkowie byli pozbawieni praw politycznych. Rola ogółu była w Sparcie dość skromna. Istniało wprawdzie zgromadzenie ludowe zwane apella, ale zwoływane było wyłącznie przez eforów i nie miało żadnej inicjatywy. Rola jego ograniczała się do zatwierdzania wniosków urzędników. Poza tym sposób głosowania – za pomocą okrzyku, dawał przewodniczącemu możność wygodnej interpretacji.
W XVII i XVIII wieku w Polsce ze względu na osłabienie pozycji króla powszechna stała się specyficzna forma oligarchii: oligarchia magnacka.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.