Rozmowy Okrągłego Stołu - Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli władz PRL i opozycji, w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Rozmowy rozpoczęły się 6 lutego 1989, zakończyły natomiast 5 kwietnia tego samego roku. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Nazwa pochodzi od kształtu stołu wykonanego specjalnie na to spotkanie, zważywszy na fakt że przy stole opozycja i władza miały się spotkać jak równy z równym, to stół ten przypomina symbolikę którą miał Okrągły Stół z Legendy o Królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu.
Okrągły_Stół_(historia_Polski) -
Obrady toczone były w trzech głównych zespołach:

Uczestnicy

Uczestnicy po stronie rządowej to m.in.: Uczestnicy po stronie opozycyjnej to m.in.:

Postanowienia

  • utworzenie Senatu, z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3);
  • parytetowe wybory do Sejmu - 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL i SD (60%) oraz dla organizacji katolików - PAX, PZKS i UChS (5%); o pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni;
  • utworzenie urzędu Prezydenta PRL; wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję
  • zmiana Prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiłaby rejestrację Solidarności;
  • dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie "Tygodnika Solidarność");
  • przyjęcie "Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych" jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych.

Ocena

Jeszcze w trakcie obrad Okrągłego Stołu doszło do prób jego zanegowania. 4 marca 1989 w Jastrzębiu doszło do spotkania grup antykomunistycznych (m.in. KPN, Ruch Wolność i Pokój, Solidarność Walcząca), które uczestniczyły w Kongresie Opozycji Antyustrojowej. SB zatrzymała wówczas około 120 osób. Zwolennicy obrad są przekonani, że Okrągły Stół umożliwił rozpoczęcie pokojowego i ewolucyjnego procesu demokratyzacji Polski (jako przykład podawano rewolucję w Rumunii w grudniu'89). Przeciwnicy podnoszą argument o "dogadaniu się" towarzyszy z PZPR z lewicową częścią opozycji (Kuroń, Michnik), celem którego miało być oszukanie społeczeństwa i podzielenie się władzą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.