Okładka - jeden z dwu podstawowych elementów tworzących wielostronicowy wyrób papierniczy lub publikację poligraficzną, a wcześniej także publikację pisaną ręcznie w formie kodeksu (czyli zbioru kart połączonych w grzbiecie). Całość danego wyrobu tworzy okładka razem z wnętrzem wyrobu, czyli wszystkimi pozostałymi kartami, zwanymi wkładem. Podstawowym zadaniem okładki jest mechaniczna ochrona wkładu, ale zazwyczaj służy ona również celom dekoracyjnym oraz informacyjnym.
Zasadniczo okładka jest terminem stosowanym prawidłowo jedynie w liczbie pojedynczej, w rozumieniu całości okrywy chroniącej wnętrze wyrobu i trwale z nim połączonej, aczkolwiek w języku potocznym zwykło nazywać się okładkami każdą z okładzin okładki, czyli kart przylegających do kart wnętrza. Jednak w szczególnych przypadkach można mówić o większej liczbie okładek - wtedy, gdy w celach reklamowych jedna okładka nakładana jest bezpośrednio na drugą (rozwiązanie takie jest stosowane czasami w produkcji czasopism ilustrowanych).
W najprostszych wyrobach wielostronicowych okładka jest jedynie formalnym wyróżnieniem zewnętrznych kart składki, a więc siłą rzeczy jest wykonana z tego samego materiału, co wkład. W rozwiązaniach zaawansowanych okładka może być połączona z wkładem na wiele różnych sposobów, a w szczególności może się składać z jednej lub wielu części konstrukcyjnych rozmaicie połączonych zarówno ze sobą, jak i z wkładem. Ponadto na okładkę mogą być nakładane kolejne elementy, ale już bez trwałego łączenia z okładką - są to obwoluty i opaski.
Więcej informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań budowy okładki znajduje się w artykule oprawa . Również wiele terminów fachowych jest stosowanych jednocześnie dla okładki i oprawy, gdyż te dwa pojęcia sa często w praktyce stosowane równoznacznie w rozumieniu, że oprawa to sposób założenia okładki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.