W katolicyzmie określenie ojciec jest formalnym stwierdzeniem, iż dana osoba duchowna, zakonnik, ma wykształcenie wyższe teologiczne, w przeciwieństwie do brata zakonnego. W tekstach pisanych, fakt ten zaznacza się przez postawienie małej litey o z kropką, przed imieniem zakonnika, np. o. Dominik.
Zakonnik, m.in. tym różni się od księdza, iż podlega władzom zgromadzenia zakonnego, a nie jak ksiądz biskupowi danej diecezji. Dodatkowo zgromadzenia jako, że często mają zasięg odziaływania na cały kraj lub kilka krajów (prowincje zakonne), nie podlegają biskupom diecezjalnym, ani prymasowi tylko bezpośrednio papieżowi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.