Odpust - w katolicyzmie jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są do do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).
Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są:
  • stan łaski uświęcającej,
  • brak przywiązania do grzechu,
  • przyjęcie Komunii Świętej
  • wykonanie określonych czynności (z którymi jest związany odpust)
  • odmówienie określonych modlitw wymaganych przez Kościół (wyzannia wiary, np. "Skład apostolski", "Ojcze nasz" oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Gdy brak któregoś z wyżej wymianionych warunków odpust jest cząstkowy. Odpust zupełny można uzyskać tyko raz dziennie, dodatkowe odpusty są cząstkowe. Każdy odpust zupełny (lub cząstkowy) można ofiarować w intencji zmarłego i skutkować uwolnieniem go od mąk czyśćcowych (lub ich skróceniem). Za inne żyjące osoby nie można ofiarować odpustu (można się za nie modlić). Niektóre odpusty można uzyskać tylko za dusze w czyścu cierpiące. (Za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada).
Wbrew powszechnemu przekonaniu, odpusty średniowieczne nie dotyczyły tak jak obecne darowania kary doczesnej za grzechy, ale zmniejszenia pokuty zadawanej podczas spowiedzi. Z tej przyczyny możliwy był tzw. handel odpustami, polegajacy na zastąpieniu pokuty ofiarą pieniężną na rzecz Kościoła. Fałszywe przekonanie o sprzedawaniu odpuszczania kary w czyścu umocnił miedzy innymi Henryk Sienkiewicz w powiesci Krzyżacy.
Współczesna i średniowieczna nauka o odpustach jest odrzucana przez protestantyzm. Natomiast oszuści sprzedajacy odpusty w średniowieczu bez upoważnienia Kościoła byli jedną z przyczyn ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95-ciu tez, co zaowocowało wybuchem Reformacji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.