Odmiana (morpha) - kategoria systematyczna niższa od podgatunku. Stanowi zbiór pewnych odchyleń od wzorca gatunku występujące u dużej grupy osobników. Odmiany nie są związane z określonymi stanowiskami geograficznymi a właściwe dla nich cechy nie są utrwalone dziedzicznie ale zmieniają się wraz z warunkami życia. Odmiany różnią się od siebie drobnymi cechami np. barwą kwiatów.
W botanice wyróżniamy:
  • odmiana botaniczna (varietas)
  • odmiana uprawna, kultywar (cultivar)
W zoologi istnieje:
  • odmiana (aberratio)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.