Obserwacja niejawna metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że badacz nie ujawnia się w badanym środowisku społecznym i ma możliwość obserwacji zjawisk i procesów społecznych bez ingerowania w badany układ. Metoda ta jednak nie pozwala na zrozumienie sensów nadawanych działaniom społecznym podejmowanym przez badane jednostki czy zbiorowości społeczne. Metoda ta wymaga także aby badacz posiadał w badanym układzie określoną pozycję pozwalającą mu na protokołowanie badania w taki sposób, by nie było to dostrzeżone przez badane osoby.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.