Obraz drukowy - obraz taki sam pod względem kształtu, jak ten, który pojawi się później na odbitce uzyskanej w danej technice drukowania, czyli inaczej mówiąc obraz miejsca zetknięcia się środka drukującego (atrament, farba drukowa, toner, tusz, itd.) z podłożem drukowym (papier, folia, itd.).
Obraz drukowy różni się od obrazu gotowego produktu jedynie tym, że nie uwzględniono w nim powiększania się i deformacji szczegółów obrazu wynikających z wsiąkliwości środka drukującego w podłoże, rozmazywania się tego środka, smużenia, łączenia kropel, zalewania na rogach itp.
Pojęcie obrazu drukowego jest wykorzystywane przy omawianiu technologii druku w poszczególnych rodzajach urządzeń drukujących, a w szczególności istotne jest, gdzie obraz ten pojawia się po raz pierwszy.

Co stanowi obraz drukowy?

 • druk jednokolorowy i jednotonalny - obrazem drukowym jest tutaj kształt reprodukowanego obrazu
 • druk jednokolorowy i wielotonalny - obrazem drukowym jest tutaj najczęściej raster czyli zbiór linii lub punktów, których wielkość lub gęstość symuluje odpowiednie odcienie danego koloru
 • druk wielokolorowy i wielotonalny - obrazem drukowym jest tutaj zbiór wszystkich rastrów

Obraz drukowy w różnych technikach druku

 • maszyna do pisania, drukarka rozetkowa, drukarka wierszowa - obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie, gdy czcionka uderza w podłoże poprzez taśmę barwiącą
 • drukarka igłowa - obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie, gdy igły uderzają w podłoże poprzez taśmę barwiącą
 • drukarka atramentowa - obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie, gdy wytryskiwane krople atramentu padają na podłoże
 • drukarka termotransferowa - obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie przenoszenia barwnego wosku z taśmy barwiącej
 • drukarka termosublimacyjna - obraz drukowy powstaje dopiero na podłożu drukowym, w momencie osadzania się środka barwiącego na podłożu
 • drukarka laserowa, xero - obraz drukowy powstaje jako obraz utajony, w momencie naelektryzowania odpowiednich miejsc na bębnie
 • druk wklęsły, płaski i wypukły - obraz drukowy powstaje, w zależności od zastosowanej technologii, na różnych etapach przygotowywania formy drukowej
  • technologia CtF - obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy kopiowej czyli kliszy
  • technologia CtP - obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy drukowej, którą jest w tym przypadku tzw. blacha
  • technologia CtPress - obraz drukowy powstaje w momencie naświetlania formy drukowej, którą jest bęben umieszczony już w maszynie drukowej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.