Nastrój jest to utrzymujące się przez dłuższy okres zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak również możliwe do obserwacji przez otoczenie.
 • Nastrój prawidłowy (eutymia) - obejmuje zwykły zakres wahań nastroju, bez nastroju wyraźnie obniżonego lub wzmożonego.
 • Nastrój obniżony (depresja) - nastrój z poczuciem smutku.
  • Dysforia - nastrój obniżony z cechami drażliwości, skłonnością do agresji i czynów impulsywnych.
  • Nastrój żałobny - nastrój smutku związany z realną utratą.
 • Nastrój wzmożony - nastrój z poczuciem radości.
  • Euforia - nastrój wzmożony z przeżyciem szczęścia, wielkości, bez zwiększonej aktywności psychoruchowej.
  • Ekstaza - nagłe przeżycie niewypowiedzianego szczęścia.
  • Mania - nastrój wzmożony z cechami ekspansywności, nadmiernym przekonaniem o możliwościach , z towarzyszącą wzmożoną aktywnością psychiczną i ruchową; lekkie nasilenie - hipomania.
 • Labilność - łatwe wahania między nastrojem wzmożonym a obniżonym.
 • Drażliwość - łatwe wpadanie w gniew.
 • Anhedonia - niemożność odczuwania przyjemności powodująca zaprzestanie wykonywania czynności dających uprzednio przyjemność.
 • Aleksytymia - niemożność wyrażenia za pomocą słów swoich stanów emocjonalnych.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.