Oblężenie Nakła. Nakło, kluczowy gród obronny na granicy Polski z Pomorzem, został zdobyty przez palatyna Sieciecha w trakcie wyprawy 1090 roku, mimo odsieczy dla obrońców z głębi lądu. Brutalna polityka, którą Sieciech realizował w następnych miesiącach pociągnęła jednak ludność podbitej ziemi do buntu powodując szybką utratę Pomorza.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.