Obediencja - łac. - ma dwa znaczenia:
  • Podział na dwa obozy: obediencja papieży rzymskich i obediencja papieży awiniońskich w czasie schizmy w Kościele katolickim (1378–1415). W tym czasie także zakony dzieliły się na obiediencje, np. Zakon Karmelitów czy Zakon Dominikanów, a podziały te ulegały zatarciu po przywróceniu jedności w świecie katolicyzmu.
  • W terminologii masońskiej obediencja wolnomularska to struktura złożona z trzech samodzielnych lóż. Jest to jednostka niezależna, bez władzy zwierzchniej i bez dalszych rozgałęzień. Obiediencje przyjmują przeważnie organizacyjne formy prawne oparte o ustawy o stowarzyszeniach kraju, w którym się znajdują.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.