Obóz_zagłady -
- piece krematoryjne
Obóz zagłady (niem. Vernichtungslager), rodzaj obozu hitlerowskiego mający na celu fizyczną eksterminację zebranej w nim ludności, często po uprzednim wykorzystaniu jej jako siły roboczej.
Obozy zagłady zakładane były przez Niemców podczas II wojny światowej w celu eliminacji przede wszystkim narodu żydowskiego (patrz holocaust).
Największym hitlerowskim obozem zagłady był Auschwitz-Birkenau.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.