OS/2 (ang. Operating System/2) to system operacyjny stworzony przez firmy Microsoft i IBM, później rozwijany wyłącznie przez IBM. Nazwa oznacza, że system był przygotowywany dla drugiej generacji komputerów osobistych IBM - PS/2.

Historia

Pierwsza wersja systemu operacynego OS/2 oznaczona jako 1.0 została wydana w grudniu 1987 roku. Był to wtedy system wyłącznie tekstowy, ale posiadający już bogate API zapewniające kontrolę grafiki i obsługę myszy komputerowej. Interfejs graficzny wprowadzono wraz z wydaniem w listopadzie roku 1988 wersji 1.1.
W roku 1990 współpraca firm Microsoft i IBM nad OS/2 rozluźniła się. Rosnąca popularność systemu operacyjnego Windows skłoniła Microsoft do skupienia uwagi na własnym systemie. Doprowadziło to do podziału prac nad OS/2 – IBM miał zająć się wydaniem wersji 2.0, podczas gdy Microsoft miał skupić się nad wersją 3.0 znaną jako NT OS/2. Ostatecznie współpraca obu firm nad OS/2 została zerwana, zaś wersję 3.0 Microsoft wydał jako Windows NT.
Wydana samodzielnie przez IBM w roku 1992 wersja 2.0 systemu OS/2 zawierała nowy interfejs graficzny oraz 32 bitowe API. Prawdziwym 32 bitowym system był jednak dopiero OS/2 w wersji Warp 3 wydanej w roku 1994. Wprowadzał on ponadto lepszą obsługę multimediów czy sieci Internet.

Technologia

Jako interfejs graficzny system OS/2 wykorzystuje program zwany Presentation Manager, pod względem funkcjonalności w pewnym stopniu przypominający X Window System. Zapewnia on zarządzanie czcionkami, ikonami oraz oknami uruchomionych programów. Bazując na powyższym rozwiązaniu w wersji systemu 2.0 wprowadzono zorientowaną obiektowo, zgodną z zasadami Common User Access, graficzną powłokę systemową nazwaną Workplace Shell (WPS).
Obsługę multimediów zapewnia Media Control Interface wprowadzając poprzez wbudowane mechanizmy lub zewnętrzne programy obsługę takich formatów i kodeków jak MPEG, PNG, progressive JPEG, DivX, Ogg czy MP3.
Obsługę sieci umożliwia zaimportowany z systemu BSD protokół TCP/IP.

Wybrane wersje

  • OS/2 1.0 (CP/DOS) - pierwsza wersja tego systemu, tylko tryb tekstowy - 1987
  • OS/2 1.1 (Trimaran) - pierwsza wersja z interfejsem graficznym - 1988
  • OS/2 1.3 (Cutter) - pierwsza wersja opracowana bez udziału Microsoftu -1990
  • OS/2 2.0 (Cruiser) - pierwsza wersja 32-bitowa -1992
  • OS/2 2.1 (Borg) - wprowadzono 32-bitowy silnik grafiki - 1993
  • OS/2 Warp 3 (Warp) - najbardziej popularna wersja OS/2 - 1994
  • OS/2 Warp, wersja dla PowerPC - oparta na mikrojądrze Mach, niesty nigdy nie sprzedawana 1995
  • OS/2 Warp 4 (Merlin) - wprowadzono obsługę Javy - 1996
  • OS/2 Warp Server for E-bussiness (Aurora)- dodano JFS, usprawnienia w jądrze (KEE API), większa dostępna dla programów pamięć 1999
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.