ORP Krakowiak

Dowódcy ORP Krakowiak

22.05.1941 - 05.1942 kmdr. ppor. Tadeusz Gorazdowski
04.1942 kpt. mar. Michał Rózański
04.1942 - 06.1943 kpt. mar. Jan Tchórznicki
28.06.1943 - 11.1944 kpt. mar. Wszechwład Maracewicz
08.11.1944 - 01.1946 kpt. mar. Włodzimierz Łaskoczyński
04.01.1946 kmdr. ppor. Paweł Żelazny
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.