Odczyn Biernackiego - OB - miara szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej, a czasem dwóch godzinach.

Wartości normalne

Kobiety - poniżej 12 mm/godz.
Mężczyźni
do 60 lat poniżej 8 mm/godz.
powyżej 60 lat poniżej 15 mm/godz.

Powyżej normy

Prawidłowy dla: Może wskazywać na:

Poniżej normy

  • Nadkrwistość pierwotna lub wtórna
  • Przewlekła niewydolność krążenia
  • Hipofibrynogenemia
  • Alergia
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.