Zgodnie z tzw. czwartą szlachetną prawdą wygłoszoną przez Buddę na pierwszym kazaniu droga do oświecenia złożona jest z ośmiu cześci:
  • słuszny pogląd (właściwy pogląd) - głównie wiara w naukę Buddy
  • słuszne postanowienie (właściwe myślenie) - wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości
  • słuszne słowo (właściwa mowa) - wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy
  • słuszny czyn (właściwe postępowanie) - przestrzeganie Pięciu Przykazań
  • słuszny żywot (właściwe życie) - utrzymywanie się z zajęcia nie wymagającego łamania przykazań
  • słuszne dążenie (właściwe dążenie) - dążenie do oświecenia
  • słuszne skupienie (właściwe rozważanie) - zastanowienie się nad sprawami myśli i uczuć
  • słuszna medytacja (właściwe skupienie) - czyli medytacja, doprowadzająca do zrozumienia, że wszystkie rzeczy, jako złozone i zmienne pozbawione są realnego bytu, a więc zasadniczo nie różnią się od siebie i cały świat jest jednością.
Źródło:
*Kung Fu/Wu Shu - Chińska Sztuka Walki. J. Szymankiewicz, J. Śniegowski. Wyd. Glob (1987).

Zobacz też:
Budda, buddyzm, Glosariusz buddyjski

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.