Nurkowanie - przebywanie pod wodą.
 • na tzw. bezdechu, czyli zatrzymując w płucach powietrze nabrane na powierzchni wody, aż do momentu, gdy trzeba się wynurzyć aby zaczerpnąć na nowo powietrza i odpocząć. Posiadanie sprzętu ABC (maska, fajka, płetwy) znacznie ułatwia poruszanie się pod wodą.
 • oddychając sprężonym powietrzem (lub innym gazem) umożliwiającym dłuższe przebywanie pod wodą.
Może to być nurkowanie:
 • swobodne (zwane płetwonurkowaniem), rekreacyjne, bezdekompresyjne do głębokości maksymalnie 40 m, dostepne od 10-12 lat (na znacznie mniejsze głębokości) bez wyznaczonej górnej granicy wieku, określonej stanem zdrowia kandydata.
 • techniczne (na większe głębokości), dekompresyjne, z użyciem bardziej skomplikowanych konfiguracji i większej ilości sprzętu, złożonym planowaniu, dla osób o bardzo dobrym stanie zdrowia.
 • jaskiniowe (podwodna penetracja zalanych korytarzy, sztolni, jaskiń), nurkowanie bez możliwości wynurzenia się pionowo na powierzchnię, niekoniecznie głęboko, ale niekiedy daleko od wyjścia. Wymaga wielu umiejętności wykraczających poza nurkowanie rekreacyjne.
 • komercyjne (prace podwodne), tzw. saturowane bardzo trudne nurkowania z użyciem skomlikowanego sprzetu nurkowego, daleko odbiegającego od stosowanego w przypadkach wymienionych powyżej, często z powietrzem lub innym gazem dostarczanym z powierzchni wody ze stacji obsługującej, nadzorującej i zabezpieczającej pracę nurka. Wymagania stawiane kandydatom są bardzo wysokie i dotyczą predyspozycji psychofizycznych i innych umiejętności wykorzystywanych do skomplikowanych prac w nieprzyjaznych, podwodnych warunkach.
Nurkowanie (poza komercyjnym, ale często również) wymaga używania:
 • sprzętu ABC (maska, fajka, płetwy)
 • butli (jednej lub więcej) ze sprężonym powietrzem lub innym gazem
 • automatu oddechowego głównego i innego alternatywnego automatu (tych dwóch lub więcej), które redukują ciśnienie z butli do ciśnienia otoczenia które umożliwia swobodne oddychanie
 • kamizelki do kontroli pływalności
 • skafandra nurkowego mokrego lub suchego w zależności od warunków (temperatury wody) w jakich nurek przebywa
 • ciężarków ołowianych rekompensujących dodatnią pływalność w/w skafandrów
 • komputerów lub tabel nurkowych, głębokościomierza i zegarka do określenia bezpiecznej głębokości, czasu przebywania pod wodą i pozostałego czasu bezdekompresyjnego (nurkowania rekreacyjne) lub określenia dekompresji do wykonania pod wodą (nurkowania pozostałe) zgodnie z planem nurkowania
 • manometru do określenia ilości czynnika oddechowego w butli (wyrażonej w barach)
Każdy rodzaj nurkowania wymaga:
 • określenia stanu zdrowia
 • odpowiedniego przygotowania, szkolenia
 • treningu i rozwoju umiejętności poprzez praktykę
Nurkowanie rekreacyjne w pojedynkę jest zabronione.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.