Numizmatyka - jedna z nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. Pochodzenie słowa numizmatyka nie jest do końca jasne - nie wiadomo, czy pochodzi od łacińskiego nummus, czy też od greckiego nomisma.
Podstawowe terminy numizmatyczne, to:
 • numizmat, numizmata - okaz numizmatyczny (np. moneta)
 • numizmatyk - osoba zajmująca się numizmatyką
terminy szczególnie przydatne w numizmatyce średniowiecznej:
 • gatunek monety - zwykle obejmuje numizmaty o tych samych, bądź podobnych cechach metrologicznych - wadze, próbie (np. denar, grosz, talar, drachma)
 • typ monety - obejmuje numizmaty opatrzone tym samym wyobrażeniem, z reguły zamyka się w jednej emisji
 • odmiany monety - istnieją w obrębie typów, obejmują monety wybite tą samą parą stempli
 • próba - zawartość czystego kruszcu w monecie
 • renovatio monetae - stosowana już we wczesnym średniowieczu wymiana monety na nową na warunkach korzystnych dla pana menniczego
 • pan menniczy - nadawca emisji
Czasopisma
A) O zasięgu ogólnopolskim
B) Lokalne czasopisma numizmatyczne
 • Gdańskie Zapiski Numizmatyczne, wyd. O/Gdańsk PTN
 • Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, wyd. Lubelski Klub Kolekcjonerów i O/Lublin PTN
 • Magazyn Numizmatyczny, wyd. O/Częstochowa PTN
 • Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne, wyd. O/Wrocław PTN
 • Śląskie Zapiski Numizmatyczne, wyd. O/Katowice PTN
Wybrane opracowania o charakterze monograficznym
 • Gumowski M, Dzieje mennicy krakowskiej
 • Gumowski M., Dzieje mennicy toruńskiej
 • Gumowski M. Mennica Gdańska
 • Kiersnowski R., Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej
 • Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich
 • Kiersnowski R, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich
 • Opozda T, Mennica łobżenicka
 • Reyman J. Mennica olkuska
 • Suchodolski S., Mennictwo polskie w X i XI wieku
Godne polecenie są również następujące materiały konferencyjne
 • IX Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Fałszerstwa i naśladownictwa. Swego rodzaju mała monografia tematu.
 • III Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna w Supraślu - Wspólnota dziejów. Mennice od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego, Aktualny stan badań na mennictwem środkowoeuropejskim
Publikacje źródłowe
 • Sadowski, Rozprawy o pieniądzu w Polsce I połowy XVII wieku
 • Zagórski I. Monety dawnej Polski (teksty)
Prezesi Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego
 • Stanisław Suchodolski
 • Lech Kokociński
Prezesi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, od 1991
 • Lech Kokociński
 • Tomasz Bylicki
 • Aleksander Kuźmin
 • Mariusz Mielczarek
Znani polscy badacze
 • Kazimierz Władysław Bandtkie-Stężński
 • Karol Beyer
 • Aleksander Bursche
 • Renata Ciołek
 • Tadeusz Czacki
 • Jarosław Dutkowski
 • Marian Gumowski
 • Marian Haisig
 • Wiesław Kaczanowicz
 • Ryszard Kiersnowski
 • Agata Kluczek
 • Lech Kokociński
 • Edmund Kopicki
 • Wiesław Kopicki
 • Aleksander Kunisz
 • Janusz Kurpiewski
 • Lelewel
 • Mariusz Mielczarek
 • Andrzej Mikołajczyk
 • Adam Musiałowski
 • Tomasz Panfil
 • Borys Paszkiewicz
 • Robert Pieńkowski
 • Jerzy Piniński
 • Henryk Rusek
 • Jerzy Schmidt
 • Grzegorz Skąpski
 • Władysław Stronczyński
 • Stanisław Suchodolski
 • Andrzej Szawgrzyk
 • Władysław Terlecki
 • Eugenia Triller
 • Ignacy Zagórski

Linki zewnętrzne

e-Kolekcjoner.pl - Numizmatyka, karty telefoniczne, monety polskie...
Klaser.pl
Strona numizmatyczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.