Norma postępowania jest to wyrażenie danego języka, które w przypadku ziszczenia się oznaczonych w tej normie okoliczności, nakazuje lub zakazuje danemu podmiotowi określonego zachowania.
Norma postępowania jest jednym z rodzajów wyrażeń dyrektywalnych, tj. wyrażeń wskazujących komuś dany sposób postępowania.
Podmiot, któremu norma nakazuje lub zakazuje określone zachowanie nazywana jest adresatem normy postępowania.
Wzorcowa struktura normy postępowania przybiera następującą formę:
Norma postępowania = hipoteza + dyspozycja + sankcja (opcjonalnie)
Hipoteza normy postępowania określa adresata oraz okoliczności. Dyspozycja normy postępowania określa nakazane czy też zakazane zachowanie się. Sankcja, która stanowi element opcjonalny w strukturze normy postępowania, określa zło, którego wyrządzenie w stosunku do adresata normy jest przewidziane w przypadku niezastosowania się do jej dyspozycji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.