Norbert Elias (22 stycznia 1897-1 sierpnia 1990) był niemieckim socjologiem pochodzenia żydowskiego, twórcą socjologii procesu i socjologii figuracyjnej.
Norbert Elias urodził się we Wrocławiu. Studiował medycynę, psychologię i filozofię. W 1933 roku zdołał uciec z hitlerowskich Niemiec i zamieszkał w Paryżu. W 1935 roku przeniósł się do Anglii, gdzie wykładał kolejno na uniwersytetach w Londynie, Cambridge i Leicester. W latach 1962-1964 był profesorem socjologii na uniwersytecie w Akrze (stolica Ghany). Później wykładał na różnych uniwersytetach niemieckich (m.in. w Konstancji i Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Bielefeld), a mieszkał głównie w Amsterdamie, gdzie zmarł.
Według Eliasa socjologia jest nauką dynamiczną, której przedmiotem jest proces społeczny oraz nieustanny ciąg regularnych zmian, będących wynikiem niezamierzonych działań ludzkich. Obecne stany społeczeństwa mają pochodzenie procesowo-historyczne. Żaden z obiektów społecznych nie ma stanu stałego i niezmiennego.
W swojej najgłośniejszej pracy pt. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu Elias przedstawia przemiany obyczajowości, jakie dokonały się w Europie od średniowiecza. Analizując podręczniki i inne dokumenty z kolejnych epok, przedstawia mechanimy tworzenia się norm, które obecnie uznajemy za naturalne, głównie z zakresu zasad zachowania i moralności (np. zasady posługiwania się nożem i widelcem). Zdaniem Eliasa z czasem ludzie uzyskiwali coraz większą zdolność kontrolowania własnych emocji. Początkowo prace Eliasa pozostawały niezauważone. Z czasem Elias został uznany za jedną z czołowych postaci współczesnej socjologii.
Jego najważniejsze dzieła to:
  • Über den Prozeß der Zivilisation, 1939, wyd.pol. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, 1980
  • Die Höfische Gesellschaft, 1969
  • Was ist Soziologie?, 1970
  • Über die Einsamkeit der Sterbenden, 1982
  • Engagement und Distanzierung, 1983, wyd.pol. Zaangażowanie i neutralność, 2003
  • Über die Zeit, 1984
  • Die Gesellschaft der Individuen, 1987
  • Studien über die Deutschen, 1989, wyd. pol. Rozważania o Niemcach, 1996
  • Etablierte und Aussenseiter, 1990
  • Symboltheorie, 2001
Pełną listę publikacji, w tym tłumaczenia i treść dostępnych wypowiedzi Eliasa, znaleźć można na stronach internetowych projektu HyperElias@WorldCatalogue
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.