Niobe - w greckiej mitologii córka Tantala, żona króla Teb, Amfiona, matka 7 córek i 7 synów, zwanych Niobidami. Szczyciła się posiadaniem licznego potomstwa i wynosiła się ponad Latonę (Leto), matkę Apollina i Artemidy. Zniewagę swojej matki pomściły jej dzieci, zabijając z łuków Niobidów na oczach Niobe. Po tym zdarzeniu bardzo rozpaczającą Niobe Zeus zamienił w skałę (góra Sipylos w Azji Mniejszej). Jest to częsty motyw w sztuce antycznej (dramat m.in. Ajschylos, Sofokles, rzeźba, malarstwo wazowe) oraz współczesnej (J. L. David, Tintoretto).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.