Niż Wschodniobałtycko – Białoruski jest częścią Europy Wschodniej jako położony na fundamencie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej z pokrywą paleo- i mezozoiczną. We współczesnych granicach Polski leży jego południowo–zachodni kraniec o ukształtowaniu powierzchni podobnym jak na Niżu Polskim. Jedynie na południu i południowym-wschodzie wykształcił się odmienny typ krajobrazu, nazywany poleskim, o przewadze równin akumulacji wodnej, małych nachyleniach powierzchni, utrudnionym odpływie wód i zabagnieniach. Pod względem krajobrazowym można wyróżnić kilka podprowincji, m.in. Polesie. Część tej prowincji położona w Polsce obejmuje ok. 12,8% powierzchni kraju.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.