Nerw (łac. nervus "ścięgno, struna") – splot różnej długości i grubości włókien nerwowych (wypustek neuronów - aksonów) okrytych wspólną otoczką, wchodzących w skład obwodowego układu nerwowego i przewodzących bodźce czuciowe (nerwy aferentne) i ruchowe (nerwy eferentne).
Wyróżnia się nerwy ruchowe, czuciowe, mieszane, rdzeniowe i czaszkowe.

Bibliografia

  • Adam Bochenek, Michał Reicher - "Anatomia Człowieka" - TOM V, Warszawa Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Wydanie V (dodruk) ISBN 83-200-3346-2
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.